مسعود اصغریان

سن: ۲۶
شهر محل سکونت: تهران – اندیشه
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
نام دانشگاه: علم و صنعت
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
دروس تدریسی: معادلات – ریاضی – دروس مهندسی شیمی
شهر محل تدریس: تهران – کرج – شهریار – اندیشه 

کاوه پاداشت

سن: ۲۷
شهر محل سکونت: گیلان – بندر کیاشهر
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
نام دانشگاه: علم و صنعت
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
دروس تدریسی: ریاضیات دبیرستان و دانشگاه
شهر محل تدریس: بندر کیاشهر – آستانه اشرفیه

سینا صادقیان

سن: ۲۵
شهر محل سکونت: کرج
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
نام دانشگاه: دانشگاه تبریز
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
دروس تدریسی: فیزیک دبیرستان و کنکور – حرارت و سیالات
شهر محل تدریس: کرج – تهران – فردیس

ایمان نظری

سن: ۲۹
شهر محل سکونت: کرج
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
نام دانشگاه: چمران اهواز
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
دروس تدریسی: فیزیک – ریاضی – زبان – استاتیک – معادلات
شهر محل تدریس: کرج – تهران

مهدی برومند نسب

سن: ۲۶
شهر محل سکونت: کرج
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
نام دانشگاه: مالک اشتر
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
دروس تدریسی: ریاضی – زبان
شهر محل تدریس: کرج – تهران

محسن رنجبر

سن: ۲۶
شهر محل سکونت: تهران
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
نام دانشگاه: دانشگاه تهران
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
دروس تدریسی: دروس مهندسی شیمی – اسپن – هایسیس
شهر محل تدریس: تهران – کرج

عباس همتی

سن: ۳۴
شهر محل سکونت: کرج – فردیس
رشته تحصیلی: شیمی
نام دانشگاه: رازی کرمانشاه
آخرین مدرک تحصیلی: دکترا
دروس تدریسی: شیمی دبیرستان و دانشگاه
شهر محل تدریس: کرج

محمد پورجهانبخش

سن: ۲۶
شهر محل سکونت: تهران
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
نام دانشگاه: صنعتی شریف
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
دروس تدریسی: شیمی و ریاضی دبیرستان و دانشگاه
شهر محل تدریس: تهران

صادق کاظمی

سن: ۲۶
شهر محل سکونت: تهران
رشته تحصیلی: مهندسی پلیمر
نام دانشگاه: امیرکبیر
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
دروس تدریسی: شیمی،ریاضی و فیزیک دبیرستان
شهر محل تدریس: تهران

پیمان عرفانی

سن: ۲۷
شهر محل سکونت: مشهد
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
نام دانشگاه: علم و صنعت
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
دروس تدریسی: زبان
شهر محل تدریس: مشهد

محمد جواد اسماعیل زاده

سن: ۲۶
شهر محل سکونت: آمل
رشته تحصیلی: مهندسی شیمی
نام دانشگاه: مازندران
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
دروس تدریسی: انتقال حرارت – سیالات – انتقال جرم
شهر محل تدریس: آمل – بابل – محمود آباد

محمد محبی

سن: ۲۳
شهر محل سکونت: کرج
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
نام دانشگاه: خواجه نصیر
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
دروس تدریسی: انتقال حرارت – سیالات – ریاضی مهندسی
شهر محل تدریس: کرج – تهران

ساسان عشقی

سن: ۲۶
شهر محل سکونت: گیلان – بندر کیاشهر
رشته تحصیلی: شیمی
نام دانشگاه: خواجه نصیر
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
دروس تدریسی: شیمی دبیرستان – شیمی تجزیه
شهر محل تدریس: بندر کیاشهر – لاهیجان – رشت – آستانه

صابر شهیر

سن: ۲۷
شهر محل سکونت: کرج
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک
نام دانشگاه: صنعتی سهند
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
دروس تدریسی: شیمی و فیزیک دبیرستان
شهر محل تدریس: کرج – تهران

احمدرضا صدرزاده

سن: ۱۹
شهر محل سکونت: تهران
رشته تحصیلی: ریاضیات و کاربردها
نام دانشگاه: صنعتی شریف
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی
دروس تدریسی: ریاضیات المپیاد و کنکور و زیر مجموعه آن
شهر محل تدریس: تهران

جواد قربانیان

سن: ۲۳
شهر محل سکونت: تهران-اسلامشهر
رشته تحصیلی: مهندسی عمران
نام دانشگاه: صنعتی شریف
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
دروس تدریسی:  دروس مرتبط با مقطع کارشناسی عمران
شهر محل تدریس: تهران-اسلامشهر